V našej susedsko-kamarátskej rodine sme si vytvorili tradíciu robiť vždy v deň narodenín prekvapenie a gratuláciu